Προβολή:

Οροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης

Προσωρινή Δήλωση (Φ.Μ.Υ.)

Υπεύθυνη Δήλωση
 23.99 KB
 01-11-2017

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Οδηγίες και δικαιολογητικά συμπλήρωσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.

Οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα προσωπικού

Υ.Δ. για την εξόφληση των παραστατικών άνω των 500,00€ - σύνταξης της φορολ. δήλωσης με προσκόμιση όλωv των παραστατικών

Βεβαίωση αποδοχών

Δήμος Αθηναίων "ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ %"

Αναγγελία πρόσληψης (Ν.Δ.2656/53 & 763/70) για τον ΟΑΕΔ

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.

Πίνακας προσωπικού για την επιθεώρηση εργασίας

Thessalia TV 2.1.2017, Θεσσαλών ΓΗ - Φόροι και εισφορές για το 17

Ένα άρθρο όσο πιο περιεκτικό γίνεται για όλες τις αλλαγές στα αγροτικά. Συνοδευόμενο από τις σημειώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενημερώσεις μέχρι σήμερα

Η Επιθεώρηση Εργασίας μπαίνει στα χωράφια.

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.