Ολοι οι συνεργάτες μας, είναι απόφοιτοι οικονομικών σχολών και διαθέτουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία, για την επίλυση οποιουδήποτε λογιστικού - φοροτεχνικού προβλήματος , που σας απασχολεί.

  • Καραντώνης Αθανάσιος
  • Αραμπαντζή Μαρία
  • Θεοδοσίου Κωστής

Η γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι αποτέλεσμα της οργάνωσης του γραφείου μας, της πείρας, της τεχνολογικής υποδομής, και της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρες πακέτο υπηρεσιών :

1. Τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων με βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ( Μηχανογραφικά και Χειρόγραφα ).

2. Μηχανοργάνωση λογιστηρίων.

3. Υπεύθυνη και αξιόπιστη σύνταξη δηλώσεων:

  • Φορολογίας εισοδήματος ( επαγγελματιών - εταιριών - ιδιωτών).
  • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα.
  • Φ.Α.Π. ( Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ).
  • Φ.Π.Α. ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) περιοδικών και εκκαθαριστικών.
  • Φ.Μ.Υ. ( Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ) προσωρινών και οριστικών.
  • Φόρου αμοιβών τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών.
  • Συγκεντρωτικών καταστάσεων ( πελατών - προμηθευτών ).

4. Λύση Φορολογικών εκκρεμοτήτων.

5. Υπολογισμό Μισθοδοσίας και Διαχείριση του προσωπικού.

6. 'Ενταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας και νέων επαγγελματιών, μέσω ΟΑΕΔ.

7. Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιριών - Ατομικών Επιχειρήσεων.

8. Μεταβολές - Διακοπές - Εκκαθαρίσεις.

9. Υποβολή δηλώσεων μέσω INTERNET, (Φορολογικών δηλώσεων Φυσικών & Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φ.Π.Α., συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών, εντύπων ΟΑΕΔ, εντύπων ΣΕΠΕ, κλπ).