Agrenda

Προβολή:

Το νοµοσχέδιο αυτό υποβάλλεται για ψήφιση από το υπουργείο Υγείας.  Άντε µετά από καιρό να θυµάσαι τι ψηφίστηκε, σε ποιο νοµοσχέδιο µπήκε και σε ποιο άρθρο ήταν. Τέλος πάντων, να είχαµε να λέγαµε…

Για συµπληρωµατική πληρωµή στην ειδική ενίσχυση των κτηνοτρόφων µε το 2% του τζίρου του 2021, φαίνεται να ετοιµάζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ένα λάθος στο σύστηµα πληρωµής, άφησε απλήρωτους αρκετούς δικαιούχους.

Το τελευταίο διάστηµα έχω επιλέξει να αρθρογραφώ µε ήπιο γραπτό λόγο, γιατί το µόνο που κατάφερνα παλαιότερα ήταν να συγχύζοµαι και τελικά να χαλάω τη διάθεση µου. Μερικές φορές όµως αυτό είναι αδύνατο…

Ας θυµηθούµε την ανακοίνωση η οποία δηµοσιεύθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2021: στη σελίδα του, (https://www.opekepe.gr/el/enimerosi/anouncements/4166-proskomisi-ilektronikon-misthotirion)

Καλή Χρονιά. Εύχοµαι το 2022 να µην έχει καµία σχέση µε τα προηγούµενα δύο χρόνια, γιατί η υποµονή του κόσµου λιγοστεύει…

Αφού αναφέρθηκα στην προηγούµενη εβδοµάδα στα ηλεκτρονικά τιµολόγια, δεδοµένου ότι τα πάντα ξαφνικά έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, λέω να επαναφέρω το θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA.

Nέα δεδοµένα έρχονται το 2022, για τη σύνταξη της δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) από τους αγρότες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πρέπει όλα τα µισθωτήρια να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Στις 5 Νοεµβρίου 2021 κοινοποιήθηκε ∆ελτίο Τύπου από το υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο, από την τοποθέτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης διαβάζουµε τα παρακάτω.......

Ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Θεόκριτος είπε ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί». Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχουµε υποχρέωση να κοιτάµε πάντοτε µπροστά, να είµαστε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας τους τοξικούς ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται για συγγενείς.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

Έχω κατηγορηθεί πολλές φορές ότι µιλάω σκληρά στα άρθρα µου για τους αγρότες. ∆υστυχώς, αφενός κανείς µέχρι τώρα δεν µπόρεσε να αιτιολογήσει την τοποθέτησή του αυτή, αφετέρου όµως οι ελεγκτικές διαδικασίες αποδεικνύουν ότι έχω δίκιο.

Στις 23.12.20 (ΦΕΚ Α’256) ψηφίστηκε ο νόµος υπ’ αρίθµ 4764 "Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας Covid-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".

Νόµος 4530/30.03.18, άρθρο 56, αιτιολογική έκθεση: "Με το άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.δ. 49/1968 (Α’ 49), όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) και αντικατασταθεί με το άρθρο 30 αναφορικά του ν. 4441/2016 (Α’ 227) αναφορικά με τη θέση σε κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων".

Σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Για τα αγροτεµάχια τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα, ο µισθωτής αποδεικνύει την νοµιµότητα της χρήση τους µε ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης, ή συµβολαιογραφικά έγγραφα ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον ΑΦΜ των ιδιοκτητών, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης και να είναι θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών.