Προβολή:

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών Κ.Υ.Α. 19087/443/03.12.12.

Κώδικας δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών

Επιστολή απέστειλε στον Πρωθυπουργό η Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας, (ποφεε).

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.