Προβολή:

Από την 1 η Φεβρουαρίου 2017 τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του ν.4446/2016 (υποχρέωση ενημέρωση καταναλωτή), σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν θα επιδέχεται παρερμηνείας.

"Παγίδες" για τους αφανείς αγρότες - παραγωγούς. Εντονος προβληματισμός τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τους αφανείς αγρότες - παραγωγούς και πώς αυτοί αντιμετωπίζονται.

Με ποιά κριτήρια εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς οι παραγωγοί του ειδικού καθεστώτος. Αρθρο στο ΕΘΝΟΣ

Ο ΦΠΑ στα ζώντα ζώα και το κρέας: λάθη από αμέλεια ή σκόπιμα;

Πρόγραμμα επαλήθευσης Α.Φ.Μ.

Μετατροπή απο Δραχμές σε ΕΥΡΩ

Πρόγραμμα μετατροπής απο κειμενογράφο DOS

Έντυπο δήλωσης φόρου υπεραξίας 2012

Σημειώσεις παρατηρήσεις της καταγγελίας σύμβασης εργασίας

Εξουσιοδότηση πελάτη προς το λογιστη του, να ενεργει για λογαριασμό του

Καταγγελια σύμβασης εργασίας

Οδηγίες προσωρινής δήλωσης (Φ.Μ.Υ.)

Υ.Δ. περί μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ΔΟΥ

Σημειώσεις παρατηρήσεις για την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.