Κ.Β.Σ. ή αλλιώς Κ.Φ.Α.Σ.

Προβολή:

ΠΟΛ.1004_04.01.13 Παροή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων περί του "Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.")

Αναρτήθηκε σήμερα η πολυπόθητη εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του κώδικα...

Ενδεικτικός πίνακας με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ.

Από τους Κων/νο Γραβιά & Κων/νο Κουλογιάννη