Ασφαλιστικά

Προβολή:

04 Νοεμβρίου 2017 - Φορολογική & Ασφαλιστική ημερίδα στο Ναύπλιο.

Νέες δυνατότητες ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών από τον Ο.Α.Ε.Ε.

Χρόνος υποβολής των ΑΠΔ από 01.01.13 (Εγκύκλιος 14 ΙΚΑ αρ. πρωτ. Ε44/144/04.03.13)

Θα ασφαλίζονται πλέον υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ από 18.04.13, τα μέλη Δ.Σ. των ανωνύμων εταιρειών, που κατέχουν ποσοστό άνω του 3%, αντί του προϊσχύοντος 5%.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 23/1/2014