Προβολή:

Nέα δεδοµένα έρχονται το 2022, για τη σύνταξη της δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) από τους αγρότες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πρέπει όλα τα µισθωτήρια να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η όγδοη εβδομαδιαία εκπομπή της ΠΑΕΛΟ: "ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ", φιλοξένησε τον κο Γιώργο Παπαδημητρίου,  Λογιστή - Φοροτεχνικό και Πρόεδρο του Συλλόγου Ελ. Επαγγ. Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας (Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.).

Στις 5 Νοεµβρίου 2021 κοινοποιήθηκε ∆ελτίο Τύπου από το υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο, από την τοποθέτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης διαβάζουµε τα παρακάτω.......

Ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Θεόκριτος είπε ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί». Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχουµε υποχρέωση να κοιτάµε πάντοτε µπροστά, να είµαστε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας τους τοξικούς ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται για συγγενείς.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

H Αγροτική Ματιά της 12 11 2021-Γιώργος Παπαδημητρίου ,Κώστας Κούκος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Έχω κατηγορηθεί πολλές φορές ότι µιλάω σκληρά στα άρθρα µου για τους αγρότες. ∆υστυχώς, αφενός κανείς µέχρι τώρα δεν µπόρεσε να αιτιολογήσει την τοποθέτησή του αυτή, αφετέρου όµως οι ελεγκτικές διαδικασίες αποδεικνύουν ότι έχω δίκιο.

Στις 23.12.20 (ΦΕΚ Α’256) ψηφίστηκε ο νόµος υπ’ αρίθµ 4764 "Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας Covid-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".

Νόµος 4530/30.03.18, άρθρο 56, αιτιολογική έκθεση: "Με το άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.δ. 49/1968 (Α’ 49), όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) και αντικατασταθεί με το άρθρο 30 αναφορικά του ν. 4441/2016 (Α’ 227) αναφορικά με τη θέση σε κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων".

Ιδιόχρηση αγροτεμαχίων και γεωργικών εγκαταστάσεων - Μισθωτήρια - Αναγνώριση δαπάνης ενοικίου

Σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Για τα αγροτεµάχια τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα, ο µισθωτής αποδεικνύει την νοµιµότητα της χρήση τους µε ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης, ή συµβολαιογραφικά έγγραφα ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον ΑΦΜ των ιδιοκτητών, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης και να είναι θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών.

Στις 22 Απριλίου το Υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου µε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα: «…Προχωράµε στην υλοποίηση 5 µέτρων – «γέφυρα» προς τη µετά-κορονοϊό εποχή, µέσω των οποίων παρέχουµε, πρόσθετη, σηµαντική στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε αυτές να ανασυνταχθούν µετά τη δοκιµασία της πανδηµίας και να τονωθεί η ρευστότητά τους.

Απέχουν από τα self tests οι λογιστές της Καρδίτσας | 23/04/2021 | ΕΡΤ

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.