Σωστή η σκέψη, λάθος το κριτήριο χορήγησης για τον ΕΦΚ πετρελαίου των αγροτών

Σωστή η σκέψη, λάθος το κριτήριο χορήγησης για τον ΕΦΚ πετρελαίου των αγροτών

Στις 5 Νοεµβρίου 2021 κοινοποιήθηκε ∆ελτίο Τύπου από το υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο, από την τοποθέτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης διαβάζουµε τα παρακάτω.......

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.