22.01.13 Άρθρo Ενδεικτικός πίνακας θεωρημένων ή στοιχείων & βιβλίων βάση το νέο Κ.Φ.Α.Σ.

22.01.13 Άρθρo Ενδεικτικός πίνακας θεωρημένων ή στοιχείων & βιβλίων βάση το νέο Κ.Φ.Α.Σ.

Ενδεικτικός πίνακας με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ.

Από τους Κων/νο Γραβιά & Κων/νο Κουλογιάννη

Ονομα: 22.01.13_kfas.pdf
Μέγεθος: 112.38 KB