Ο κορωνοϊός και οι λογιστές - φοροτεχνικοί

Ο κορωνοϊός και οι λογιστές - φοροτεχνικοί

Στο σηµερινό άρθρο µου θα µου επιτρέψετε να ασχοληθώ λίγο µε τα του οίκου µου, αυτόν των Λογιστών. Έχουν κλείσει και συνεχίζουν να κλείνουν σωρηδόν επιχειρήσεις.

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.