Των φρονίμων τα παιδιά... απευθύνονται στο λογιστή για τις φορολογικές υποχρεώσεις

Των φρονίμων τα παιδιά... απευθύνονται στο λογιστή για τις φορολογικές υποχρεώσεις

Έχω βαρεθεί να γράφω "απευθυνθείτε στο λογιστή σας". Για οτιδήποτε αφορά την καθηµερινότητα στην επιχείρηση σας και η η αγροτική δραστηριότητα είναι επιχείρηση. ∆εν µπορεί να σας κάνει Σχέδιο Βελτίωσης ο δικηγόρος, αλλά ο µελετητής.

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.