Ηλεκτρωνικά μισθωτήρια: πρόβλημα εξαιτίας της αμέλειας των ιδιοκτητών

Ηλεκτρωνικά μισθωτήρια: πρόβλημα εξαιτίας της αμέλειας των ιδιοκτητών

Ας θυµηθούµε την ανακοίνωση η οποία δηµοσιεύθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2021: στη σελίδα του, (https://www.opekepe.gr/el/enimerosi/anouncements/4166-proskomisi-ilektronikon-misthotirion)

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων για καταβληθείσες εισφορές

ΙI. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΙΙ. Βεβαιώσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εκτύπωση ποσών επιδοτήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο βιβλίο-πρακτικό βοήθημα για το Λογιστή με τίτλο «Η Λογιστική Οργάνωση στα Πλαίσια των Ε.Λ.Π.».
Το βιβλίο συνέγραψαν οι Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, βασικά στελέχη της συντακτικής ομάδας του νόμου 4308/2014 και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.