Αναζήτηση εγγράφων

Τα "SOS" για την υποβολή Μ.Υ.Φ. εσόδων-εξόδων

By

Τα

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων (Μ.Υ.Φ.) που αφορούν το 2016, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 του μήνα. Η υποβολή αφορά τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα, ενώ το περιθώριο διορθώσεων υπάρχει μόνο για τα έξοδα και είναι δύο μήνες μετά, μέχρι 30 Απριλίου.

Ονομα: 21.02.17.pdf
Μέγεθος: 754.58 KB
Θεάσεις: 255 Θεάσεις
Ημερ/νία: 02-27-2017