Αναζήτηση εγγράφων

Τιμολόγια επιδοτήσεων στις συγκεντρωτικές πελατών

By

Τιμολόγια επιδοτήσεων στις συγκεντρωτικές πελατών

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο για είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων, παρότι δεν προβλέπεται έκδοση αυτού από τις σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014, υφίσταται υποχρέωση υποβολής του στις υπόψη καταστάσεις πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ).

http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=153120&la=1

Ονομα: 13-02-17_agronews.pdf
Μέγεθος: 445.67 KB
Θεάσεις: 859 Θεάσεις
Ημερ/νία: 02-13-2017