Αναζήτηση εγγράφων

06.01.13 Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

06.01.13 Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242_44/04.01.13
Θέμα: Εγκύκλιος εφαρμογής υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας - Προγράμματα 2013".

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242_44/04.01.13
Θέμα: Εγκύκλιος εφαρμογής υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας - Προγράμματα 2013".

Ονομα: 242_44_06.01.13.pdf
Μέγεθος: 381.1 KB
Θεάσεις: 548 Θεάσεις
Ημερ/νία: 11-25-2014