Αναζήτηση εγγράφων

25.01.13 Παρακράτηση φόρου & Εισσφοράς αλληλεγγύης από 01.01.13 με την νέα φορολογική κλίμακα

25.01.13 Παρακράτηση φόρου & Εισσφοράς αλληλεγγύης από 01.01.13 με την νέα φορολογική κλίμακα

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων.

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων.

Ονομα: 1010_25.01.13.pdf
Μέγεθος: 147.79 KB
Θεάσεις: 564 Θεάσεις
Ημερ/νία: 01-25-2013