Αναζήτηση εγγράφων

Εισόδημα

Προβολή:
Ταξινόμηση:
25.01.13 Παρακράτηση φόρου & Εισσφοράς αλληλεγγύης από 01.01.13 με την νέα φορολογική κλίμακα

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων.