Αναζήτηση εγγράφων

22.04.13 Ασφάλιση μελών ΔΣ με ποσοστό μετοχών 3%

22.04.13 Ασφάλιση μελών ΔΣ με ποσοστό μετοχών 3%

Θα ασφαλίζονται πλέον υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ από 18.04.13, τα μέλη Δ.Σ. των ανωνύμων εταιρειών, που κατέχουν ποσοστό άνω του 3%, αντί του προϊσχύοντος 5%.

Θα ασφαλίζονται πλέον υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ από 18.04.13, τα μέλη Δ.Σ. των ανωνύμων εταιρειών, που κατέχουν ποσοστό άνω του 3%, αντί του προϊσχύοντος 5%.

Ονομα: 22.04.13.pdf
Μέγεθος: 108.14 KB
Θεάσεις: 554 Θεάσεις
Ημερ/νία: 11-25-2014