Αναζήτηση εγγράφων

Ανακοινώσεις Συλλόγου Φοροτεχνικών Καρδίτσας

Προβολή:
Ταξινόμηση:
Υπεύθυνη δήλωση για εξόφληση των παραστατικών άνω των 500,00€

Υπεύθυνη δήλωση για εξόφληση των παραστατικών άνω των 500,00€ - σύνταξης της φορολογικής  δήλωσης με προσκόμιση όλων των παραστατικών.