Αναζήτηση εγγράφων

13.11.14 Αιτήσεις για την παρακούθηση προς τον Ο.Ε.Ε. της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

By

13.11.14 Αιτήσεις για την παρακούθηση προς τον Ο.Ε.Ε. της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου ο ΑΦΜ μας να έχει πρόσβαση στην υποβολή των ειδών των δηλώσεων από την επόμενη χρονιά.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου ο ΑΦΜ μας να έχει πρόσβαση στην υποβολή των ειδών των δηλώσεων από την επόμενη χρονιά.

Ονομα: 046_13_11_14.pdf
Μέγεθος: 90.63 KB
Θεάσεις: 648 Θεάσεις
Ημερ/νία: 11-17-2014