Αναζήτηση εγγράφων

Agrenda - άρθρα

Προβολή:
Ταξινόμηση:
Παραμένει ασαφής ο τρόπος και ο χρόνος μείωσης της σύνταξης, για όσους έχουν αγροτικό εισόδημα.

Παραμένει ασαφής ο τρόπος και ο χρόνος μείωσης της σύνταξης, για όσους έχουν αγροτικό εισόδημα.

Γιώργος Παπαδημητρίου  Κώστας Νιφορόπουλος.
Μπορείτε να τον "κατεβάσετε" δωρεάν, τον "Οδηγό" (52 σελίδων) , που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα AGRENDA της προηγούμενης εβδομάδας :
α) Σε μορφή e-book http://www.agronews.gr/vivliothiki/ebookview/?pdfID=2491
β) Σε μορφή pdf http://www.agronews.gr/files/1/PDF/entheta_pdf/04_16_Forologia.pdf